اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
پیام ویدیویی ریاست اتحادیه با اعضاء محترم صنف بزرگ پوشاک
بابت لغو انتخابات 7 خرداد
 چند رسانه ای    ۱۴۰۲/۳/۸
بابت لغو انتخابات 7 خرداد