اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
برابر با دستورالعمل ستاد کرون
 چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۳۰
برابر با دستورالعمل ستاد کرون
از امروز شنبه سى ام فروردين، صنف پوشاك با رعايت پروتكل بهداشتى و ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت مى توانند فعاليت خود را آغاز نمايند.
به استثناى "بازار تهران "و "پاساژهاى مسقف"