اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
پاسخ وزارت اقتصاد و دارایی پیرو نامه ارسالی مورخ 98/12/15 توسط ریاست اتحادیه در خصوص مشکلات ناشی از ویروس کرونا در صنف پوشاک
 اطلاعیه و بخشنامه ها    ۱۳۹۹/۲/۹
پاسخ وزارت اقتصاد و دارایی پیرو نامه ارسالی مورخ 98/12/15 توسط ریاست اتحادیه در خصوص مشکلات ناشی از ویروس کرونا در صنف پوشاک