اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
گفتگوی ابوالقاسم شیرازی با رادیو تهران
 چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
گفتگوی ابوالقاسم شیرازی با رادیو تهران