اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
رای دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه اخذ عوارض تابلوها
 اطلاعیه و بخشنامه ها    ۱۴۰۱/۳/۹
ابطال مصوبه اخذ عوارض تابلوها