اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
خدمات مالى ثمین حساب
تنظیم اظهارنامه به صورت غیر حضوری
 اطلاعیه و بخشنامه ها    ۱۴۰۱/۳/۱۸
تنظیم اظهارنامه به صورت غیر حضوری
در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل صادره در خصوص نحوه تنظیم و ارایه

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی به منظور بهره مندی

 از مزایا و امتیازات قانونی و جهت تنظیم اظهارنامه الکترونیکی

به صورت غیر حضوری می توانید از خدمات شرکت ثمین حساب سینا استفاده نمایید
.
جهت برقراری ارتباط و ارسال هرگونه درخواست 

از طریق واتس اپ به شماره 09197926018 اقدام نمایید.