اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
آگهی فراخوان
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
 اخبار    ۱۴۰۱/۶/۲۹
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

تمدید ثبت نام تا  1401/08/02


همکاران گرامی

جهت کاندیدا شدن در هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک تهران 

و نحوه ثبت نام آن، لطفا روی لینک ذیل کلیک نمائید.