مدارک مورد نیاز جهت تعویض و تمدید کارت مباشرت

  1. اصل کارت مباشرت
  2. عکس 4*3 جدید مباشر 2قطعه ( پشت نویسی شده )
  3. اصل شناسنامه مباشر
  4. اصل کارت ملی مباشر