مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بر اساس استعلام محضر

 1. فتوکپی سند مالکیت یا سند اجاره رسمی
 2. اصل قولنامه
 3. اصل شناسنامه
 4. اصل کارت پایان خدمت ( متولدین 1341 به بالا)
 5. اصل کارت ملی
 6. تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه
 7. عکس 4*3 جدید 3 قطعه ( پشت نویسی شده )
 8. استعلام محضر
 9. اصل مفاصاحساب های (بیمه - دارایی - شهرداری ) قابل ارائه به محضر
 10. فتوکپی پروانه کسب قبل واحد صنفی
 11. تذکر: حضور شخص متقاضی پروانه کسب جهت تشکیل پرونده الزامیست