مدارک جهت تشکیل پرونده بر اساس استعلام محضر

  1. فتوکپی سند مالکیت یا سند اجاره رسمی
  2. اصل قولنامه
  3. اصل شناسنامه
  4. اصل کارت پایان خدمت ( متولدین 1341 به بالا)
  5. اصل کارت ملی
  6. تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه
  7. عکس 4*3 جدید 3 قطعه ( پشت نویسی شده )
  8. استعلام محضر
  9. اصل مفاصاحساب های (بیمه - دارایی - شهرداری ) قابل ارائه به محضر
  10. فتوکپی پروانه کسب قبل واحد صنفی

تذکر: حضور شخص متقاضی پروانه کسب جهت تشکیل پرونده الزامیست