مدارک مورد نیاز جهت معرفی مباشر

  1. اصل شناسنامه
  2. اصل کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا)
  3. اصل کارت ملی
  4. عکس 4*3 جدید( پشت نویسی شده) 3 قطعه