سال جهش تولید
 صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۲

 فعالیت های خودجوش تولیدکنندگان اتحادیه

تغییرخط تولیدکنندگان اتحادیه از همان آغازین شیوع ویروس کرونا به جهت تامین ماسک و البسه پزشکی

 چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۲  چاپ
فعالیت های خودجوش تولیدکنندگان اتحادیه پوشاک تهران
تغییر خط تولیدکنندگان اتحادیه از همان روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا به جهت تامین ماسک و البسه پزشکی برای نیاز مردم و بیمارستان ها