صفحه نخست    اخبار    ۱۳۹۹/۲/۹

 ابوالقاسم شیرازی

خسارات مالی به صنف پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا

 اخبار    ۱۳۹۹/۲/۹  چاپ
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران:

۹۰ درصد تولیدکنندگان و ۷۰ درصد فروشندگان پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا با آسیب و خسارات مالی مواجه شدند.
برچسب ها:  کرونا