صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۳۰

برابر با دستورالعمل ستاد کرونا

 چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۳۰  چاپ
از امروز شنبه سى ام فروردين، صنف پوشاك با رعايت پروتكل بهداشتى و ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت مى توانند فعاليت خود را آغاز نمايند.
به استثناى "بازار تهران "و "پاساژهاى مسقف"